Пловдив

¬ Чуйте ни – артистичен интелект. Творби от колекцията на „Дойче телеком“ / групова изложба / куратори Натали Хойос и Райналд Шумахер / Градска художествена галерия, зала Временни експозиции, ул. “Княз Александър” 15 / 4 април – 30 юни. Падането на Берлинската стена през 1989 г. положи основата за преодоляването на десетилетното разделение на Европа на Изток и Запад, на капитализъм и комунизъм, на демокрация и партийна диктатура. Настоящата изложба съдържа над 80 творби, създадени през изминалия тридесетгодишен период от повече от 40 художници, родени и израснали в Източна Европа. Всички те са преживели процеса на обществени сътресения, както в собствените си биографии, така и в тези на своите родители, баби и дядовци. Изложените произведения привличат внимание отвъд миналото, сочат към проблеми на настоящето и поставят въпроси, които засягат всички нас, които живеем в Европа. Чрез своите произведения художниците се опитват да разберат най-новата история по различен начин, да се освободят от призраците на миналото, да разберат настоящето и да погледнат в бъдещето. http://www.galleryplovdiv.com/bg/

¬ Стефан Николаев / Be Yourself No Matter What They Say / самостоятелна изложба / Галерия SARIEV Contemporary, ул. „Отец Паисий“ 40 / 17 май – 28 юни. За четвъртата си самостоятелна изложба в Sariev Contemporary, художникът Стефан Николаев превръща белия куб на галерията в пространство за изследване на различни културни митологии и тяхното продължително присъствие не само в света на идеите, но и в този на ежедневието. Културни митологии, които служат и като основа за нови експерименти със свойствата на скулптурата. С използването на мед, гранит, желязо, злато и неон в едни на пръв поглед набързо изковани, излети и сглобени творби, авторът не спира да задава въпроса – разпадат ли се тези митологии при това тяхно материализиране или се превръщат в инструменти за осмисляне на съвремието? http://www.sariev-gallery.com/

¬ Оливие Хьолц / Aрхив на събитията. Сканиране на уликите в Пловдив / FLUCA – австрийски културен павилион, пред artnewscafe, ул. „Отец Паисий“ 38 / 16 май – 21 юни. Оливие Хьолцл ще прекара известно време в Пловдив и ще сканира особеностите на града. На базата на намерените улики, той ще създаде видео произведение (по Ервин Вурм) като наред с това, на базата на своя опит, ще създаде и стенсил шаблони, които директно ще отразяват неговото възприемане на града, социалната и интелектуалната му атмосфера. Завършеният проект на артиста ще бъде представен от самия него на откриването на  сезон 2019 на FLUCA – Austrian Cultural Pavilion. Оливие Хьолцл работи с широкоформатни стенсили, но последните му произведения “прескачат” в нови области. През 2017 и 2018 г., артистът пътува в Индия, Сенегал, Франция, Германия, САЩ и Грузия. През тези месеци на пътувания той търси улики – предмети и събития, които различават или обединяват елементи от страните през които минава. http://bit.ly/2DWSXmt

¬ Дигитални екологии етап II. Дигитални драматизации: Екологии от бъдещето / групова изложба / куратор Димитрина Севова / Баня старинна, ул. „Шести септември“ 179 и СКЛАД, ул. „Екзарх Йосиф“ 16 / 4 май – 30 юни. „Дигитални драматизации – екологии от бъдещето подхожда към екологията чрез един междувидов пърформънс в сътрудничество с нечовешки агенти на пресечните точки на театъра, театралността, (не)сценичността и съвременното изкуство. Проектът разглежда как екологичната мисъл и нейният метод на драматизации могат да разкрият възможностите на екологиите от бъдещето, на живота след живота, на природата след природата, на бъдещето след бъдещето. Той от-играва нови спекулативни реалности, създадени от художествения експеримент и сенсибилизация, което е драматизация на данните в пространството между това, какви са всъщност нещата и как биват представяни като данни. Дигитални драматизации се стреми да намери обекти, а не суровия смисъл на данните, и да ги от-играе, защото светът на нещата изисква изкуство.“ – Димитрина Севова. http://bit.ly/2Hb8WPW

¬ Проект bkvAR / Виртуална архитектурна инсталация / Централна поща Пловдив, площад Централен / 24 май – 24 юли. Проектът „bkvAR” е виртуална архитектурна инсталация, изградена върху фасадата на Централна Поща Пловдив, с помощта на технология за добавена реалност. Достъпна за наблюдение през мобилни устройства (смартфон или таблет), с предварително инсталирана и специално създадена безплатна апликация, носеща същото име. Приложението позволява на зрителя да участва в изграждането на споделено пространство, в което всеки има възможност да направи публично своето послание. Фокусът на проекта е върху оригиналната графична форма на българската кирилица и нуждата от създаване на повече нейни варианти за употреба в интернет и печатните медии. Също така подкрепя Манифеста „За българска кирилица“, създаден от преподаватели и студенти на НХА София. http://bit.ly/2V6pT1D