На Балканите

¬ From the Studio of… Duba Sambolec / Museum of Contemporary Art Metelkova / Любляна, Словения / 16 юни – 10 септември. Серията от изложби “От ателието на…” представяща творчеството от последните години на художници включени в колекциите на музея, продължава с Дуба Самболек. Избраните творби, реализирани с различни медии и изразни средства, разкриват теми и проблеми, които вълнуват художничката  през последните две години. http://www.mg-lj.si/en/