На Балканите

¬ The Prisoners of the avant-garde. A Ion Bitzan retrospective / Национален музей за съвременно изкуство / Букурещ, Румъния / 23 ноември 2017 – 1 април 2018. Ретроспективната изложба, посветена на един от най-интересните и противоречиви румънски художници на XX век – Йон Бицан, проследява творчеството му през различните периоди оформили историята на Румъния и най-вече в т.нар период на détente (1962 – 1974). Творби на  Йон Бицан присъстват в най-големите колекции за модерно и съвременно изкуство по света, като MoMA, Kunsthalle Hamburg, Stedelijk Museum Amsterdam. http://www.mnac.ro/en/archives/7073

¬ I am the mouth / Works from Central and Eastern European Artists from Art Collection Telekom / куратори Nathalie Hoyos, Radmila Iva Jankovic, Rainald Schumacher / Museum of Contemporary Art Zagreb / Загреб, Хърватска / 19 януари – 18 март. Заглавието на изложбата, I am the mouth, което е също заглавието на видео творба на художничката Agnieszka Polska изразява особените характеристики на съвременното изкуство създавано в една определена част на Европа все още търсеща своята идентичност в един глобален контекст. Неговите гласове са в търсене на нови социални и политически структури, демократичен и граждански диалог, балансирайки и едновременно с това противопоставящи се идеи и интереси. www.msu.hr

¬ From the studio of… Dušan Kirbiš / Museum of Contemporary Art Metelkova / Любляна, Словения / 8 февруари – 8 април. В серията от изложби From the Studio of… музеят за модерно и съвременно изкуство на Любляна представя най-новите творби на художници включени в постоянната колекция. В началото на 2018 г. серията е продължена с Душан Кирбис, чиято творба “Истината отвъд видимото” е изложена в секцията посветена на изкуството на 80-те. Изложбата представя типичното за художника изследване на картината като медиум и възможностите й да отиде отвъд тази роля. http://www.mg-lj.si/en/exhibitions/2104/dusan-kirbis/

¬ Камен Стоянов / самостоятелна изложба / Galerija 001 / Любляна, Словения / 22 февруари – 22 март. Работата на Камен Стоянов често изследва въпросите за имиграцията, идентичността, историческите определения, културни и социални феномени. Изложбата му в Galerija 001 е заключителния резултат на двумесечната резидентна програма, в която участва художника.http://www.mgml.si/en/tobacna-001-cultural-centre/exhibitions/future-exhibitions-552/kamen-stoyanov-solo-exhibition/