Велико Търново

¬ Димитър Солаков / Signs / самостоятелна изложба / Галерия HeerzTooya, ул. „Иван Вазов“ 18 / 19 октомври – 10 ноември. В изложбата на Димитър Солаков има два неонови, частично премигващи, светещи надписа, които съответно гласят Permafrost (Вечен мраз) и Ice Caps (Ледникови шапки). С брилянтно остроумие тези неонови надписи акцентират върху глобалната климатична криза. Те са емблематични за несигурността на времето, в което живеем, също както премигващите неонови светлини във филм-ноар представят апокалиптично отражение на човешките желания и унищожение. https://heerztooya.com/