Велико Търново

¬ Максимилиан Праматаров / Преднамерени грешки / самостоятелна изложба / куратор Мартина Йорданова / Галерия Heerz Tooya, ул. „Иван Вазов“ 18 / 23 март – 14 април. „Изложбата „Преднамерени грешки“ е представена от две части. Едната се състои от стари и вече съществуващи фотографии, а другата е от изцяло нови лентикулярни творби специално създадени за представянето в галерия Heerz Tooya… Когато зрителят измени гледната точка на изображенията, те могат да възприемат различни последователности. Промяната на снимката създава едно изместване. Припокриване на темпоралността и пространствеността като едната част е миналото (неподвижна част), а другата – бъдещето (подвижната част). Те са разположени едновременно върху една и съща територия. У зрителя остава усещането за нещо случило се или нещо, което предстои.“ – Мартина Йорданова https://heerztooya.com/