Велико Търново

¬ Марияна Радович / Прегазена роза / самостоятелна изложба / Галерия HeerzTooya, ул. „Иван Вазов“ 18 / 21 септември – 13 октомври. Галерия Хеерц Тооя представя новите творби на визуалния артист Марияна Радович, родена в Сърбия и работеща в Германия. Самостоятелната изложба е резултат от престоя на авторката в творческата резиденция ARV.International, Вишовград, България. „Беше студено и мокро, там, където се намерих, в долината на Казанлък. Добре хранена от студения, влажен спомен, за да мога да израста от нея. Розовата ми плът зрееше с всяка капка. Слушах притихнала, като живо видение, и се разлиствах. Казват, че мелодията, която чувах е типична за пръстта, върху която се видях да стоя. Розови листенца от детските спомени застилаха под мен. Ритъмът беше звукът на стъпките им, идващи към мен. Не виждах краката, които оркестрираха всичко това, но ги чувах много добре – далечни и познати звуци от друга епоха, вибриращо дрънчене на древния Път на коприната.“ – Марияна Радович  https://heerztooya.com/