Пловдив

¬ Марияна Василева / Pro homine / самостоятелна изложба / Галерия Sariev Contemporary, ул. „Отец Паисий 40, / 16 април – 11 юни. В новата изложба на базираната в Берлин Марияна Василева, принципът „pro homine“ (букв. „за човека“), включен в множество международни договори за правата на човека играе ролята на катализатор за неговото тълкуване между политическото и чисто човешкото. Право на живот, на свобода да бъдеш, да избираш, право на надежда и паралелно политическия израз на (лицемерни) обещания за свобода се преплитат в рисунките, скулптурите, фотографиите и инсталациите представени в пространството на галерията. Изложбата представя нови творби от 2021 г. както и  някои от ключовите по-стари произведения на художничката. http://www.sariev-gallery.com/

¬ Иван Чакъров / Лица / самостоятелна изложба / Градска художествена галерия, зала временни експозиции, ул. „Княз Александър I“ 15 / 6 – 25 април. В най-новата си изложба, пловдивският художник Иван Чакъров представя селекция от творби от различни епохи, като доминиращи са портретите.  За творческия си метод авторът споделя: „Живописта в най-чистия й вид винаги ме е вълнувала и продължава да ме вълнува. Винаги си представям картината, която започвам. Тя е в главата ми. В процеса на работа тя се променя малко или пък изцяло и смятам, че това е правилният начин. Вероятно проектът за композицията не трябва да бъде изяснен докрай, за да има възможност за импровизация.“  www.galleryplovdiv.com     

¬ Велислава Пежгорска / Рапсодия в цветове / самостоятелна изложба / Градска художествена галерия, зала временни експозиции, ул. „Княз Александър I“ 15 / 7 – 27 април. Работата на Велислава Пежгорска, която освен художник е и професионален музикант, е силно повлияна последните години от музиката. За подхода си, художничката споделя : „Като професионален музикант аз винаги съм музицирала на базата на представата и въображението ми, което е оцветявало моите музикални интерпретации. В по-късен етап от развитието ми тези музикални представи се претвориха в палитра от багри и аз започнах да изразявам вътрешния си свят чрез цветовете. Тази изложба представя търсенията ми в цвят и пространство, в един доста широк спектър от различни периоди, събития и срещи.“ www.galleryplovdiv.com     

¬ Вероника Табакова и Яна Меламед / DigiPhysics / съвместна изложба / Coffee&Gallery Cu29, ул. „Христо Дюкмеджиев“ 24 / 14 – 30 април. “DigiPhysics” е интерактивна аудио-визуална инсталация, която изследва взаимоотношението между човека и дигиталния свят. Проектът въвлича зрителя като активен участник и го провокира да преосмисли връзката между физическото и цифровото. Инсталацията създава пространство, в което всеки посетител може да се движи свободно и да създава динамична аудио-визуална среда. Той може да открие различни зависимости между движение, образ и звук, основани на абстрактни композиционни принципи. Проектът е сред петте селектирани чрез конкурс нови проекти на млади дигитални артисти в платформата “Стойност-Ценност (E-valuation)” на “ДА Лаб” с куратори Венелин Шурелов, Антони Райжеков и Галина Димитрова-Димова. https://bit.ly/31GYfhr