Контакти

 

За общи запитвания и изпращане на информация за събития: bulletin@artnewscafe.com

За партньорства и реклама:

office@openarts.info

Адрес за кореспонденция:

Фондация „Отворени изкуства“

ул. Отец Паисий 36, 4000 Пловдив, България
www.openarts.info