Арт срещи

¬ Остави своята следа / Визия за София, FLUCA – австрийски културен павилион, площад “Света Неделя”, София / 11 и 12 юли, 17.00 – 20.00 ч. Визия за София и FLUCA – австрийски културен павилион отварят пространството за дискусии и свежи идеи за бъдещото развитие на столицата. Срещата с екипа, който работи по споделената и дългосрочна стратегия за развитие на София ще бъде придружена с възможността за включване в проучване за активнo гражданство, което да остави следа във визията за бъдещето на града. https://www.facebook.com/FLUCAAustrianCulturalPavilion/

¬ Ив Тошайн / видео прожекция / Арт Фондация DOMA, FLUCA – австрийски културен павилион, площад “Света Неделя”, София / 13 юли, 21.00 ч. “Двете видеа на Ив Тошайн показват военни паради в различни държави. И въпреки географската ширина и националност, от която всяко едно произлиза, те стъпват върху общата идея за страстната и хипнотична пропаганда на войната, завоалирана зад красиви одежди и хора с ритмични абстрактно-механични движения. Този хипер-реализъм ги приближава по-скоро към поп-културата, отколкото към реалния смисъл, който те носят. Ив Тошайн подсилва ефекта на хипнозата чрез нарочната повторяемост на изображенията. Същата тази повторяемост препраща символично към циклите на историята, независимо от националността, държавата или типа на конфликта. Чрез използвнето на хипербола, авторката кара зрителя в няколко минути да усети мощния ефект на парада като форма на пропаганда, нещо между бодарстване и сън.“ – Мартина Стефанова, Арт Фондация ДОМА https://www.facebook.com/FLUCAAustrianCulturalPavilion/  

¬ Михаил Михайлов / headspacing#2 / перформативна инсталация в сътрудничество с Ханес Андерле / FLUCA – австрийски културен павилион, площад “Света Неделя”, София / 14 юли, 19.30 ч. „В headspacing#2 самият аз се превърнах в изложбено пространство – в съзнанието и в реалността. Питам се „кой съм аз“, отчитайки къде започва и завършва тялото ми. Как то се свързва с обкръжението и какво всъщност взаимодейства с мен (съзнателно /несъзнателно). Дали къщата, в която живея или в изложбеното пространство, в което влизам, не стават всъщност част от тялото ми? Дали пък и хората, които ме заобикалят не са част от моето тяло? Когато създавам нещо, по какъв начин и колко дълго време съм свързан с него? Изкуството / дизайна / архитектурата взаимодействат с нас и в този момент те не стават ли физическа част от нас? Ако приемем този феномен за собствената си свързаност с пространствата, обектите и личностите – докъде ще ни доведе това?“ – Михаил Михайлов

¬ Павилион 19: място за игра: На показ / Павилион 19 и Гьоте-институт България, „бул. „Христо Ботев“ 111, София / 16 юли, 10.00 ч. Екипът и партньорите на Павилион 19 разказват за опита си, споделят постиженията и трудностите при работата с децата и младежите от Женския пазар и техните семейства чрез изкуство, креативни подходи, индивидуално и в групи. Събитието е насочено към артисти, арт организации и групи, занимаващи се със социално ангажирано и общностно изкуство; неправителствени организации и граждански групи, които работят в областта на изкуствата, образованието, социалните дейности, борбата срещу бедността и закрилата на човешки права; общински и държавни социални служби; граждани. https://redhouse-sofia.org/nachalo