Арт срещи София

¬ Ясен Василев / Възможната институция / уъркшоп / Swimming Pool, бул. „Цар Освободител“ 10 / 27, 28 май, 5, 6 юни, 18.00 ч. В рамките на ателието „Партитура за празен плувен басейн” плувният басейн на Swimming Pool става лаборатория за изследване на колективно движение, в което участващите се учат да действат координирано, чрез което да възвърнат усещане за общност. За Ясен Василев плувният басейн е „ключова точка в архитектурата на пространството; син куб; пореден празен и лишен от функциите си в града басейн; метафора на празнотата и потенциала за промяна; но и метафора на изпразването от смисъл на институциите на пост-социалистическата държава и на приватизирането на обществените пространства.“ https://bit.ly/3xRaiHR