Арт кариера

¬ Отворена покана за резидентска програма за млади български визуални артисти / Галерия Little Bird Place, ул. „11-ти  август“ 7, София / краен срок 3 февруари. Отворената покана е насочена към млади български визуални артисти до 35 години. Резидентската програма включва двуседмичен творчески престой без такса в LITTLE BIRD ARTIST RESIDENCY в село Лещен. Темата, по която ще трябва да творят художниците е екологията в медиите живопис, рисунка, фотография и дигитални изкуства. След кураторска селекция произведенията ще бъдат представени в изложба в галерия Little Bird Place. http://bit.ly/2LAEqn5

¬ Отворена покана за визуални артисти, живеещи в България / ТАМ Велико Търново и No Point Atelier / краен срок 31 януари. ТАМ, в партньорство с No Point Atelier и куратора Мартина Йорданова, канят изгряващи и утвърдени автори да се включат в създаването на групова изложба. След селекция и подготвителен работен процес петима автори ще участват в уъркшоп по ризография и ситопечат в базата на NO POINT Atelier – с. Баланите. Кандидатите трябва да имат интерес в сферите графична техника и съвременно изкуство. http://bit.ly/3nqqRny

¬ Отворена покана за артисти и социални иноватори / ТАМ Велико Търново / краен срок 31 януари. Отворената покана предлага участие в проекта „Отворен град”, който събира, анализира и споделя знания, свързани с ценности и практики, подпомагащи сближаване на жителите на дадено място. Той е концепция изцяло вдъхновена от идеята за овластяване на локалните общности и се фокусира върху местните жители като най-важните участници в промяната на кварталите и градове, които обитаваме. http://bit.ly/3bhTG3e