Архив Критика

През 2015 г. с подкрепата на Национален фонд „Култура“ бюлетинът се разширява и се превръща в платформа за критическа литература. Тук може да прочетете текстовете на млади и утвърдени специалисти в рубриките: „Арт ревю“ (ревюта на изложби и събития), „Интервю“, „На второ четене“ (важни текстове от други медии и издания) и „Форум Колекционери“ (единствената рубрика в страната с фокус колекционирането на съвременно изкуство и срещата с водещи български и чуждестранни колекционери).

Ще откриете и работата на младите автори от стажанстката програма, която artnewscafe bulletin развива в периода 2015 – 2018 г. Целта на бюлетина е да насърчи млади специалисти да работят със съвременното изкуство, да развият уменията си в областта на писмената критика и работата си с художници, като участват активно в разработването на съдържанието онлайн платформата – рецензии на изложби, интервюта с художници и куратори, аналитични тестове и др.